محمدحسین خالصی

درباره من

دکتر محمدحسین خالصی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی خودرو @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1400/7/1)

استنادات

12

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1392-1398

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

1390-1392

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1385-1390

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک (رشته دوم: مهندسی هوافضا)

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

سیستم های کنترلی

مدلسازی دینامیکی

سیستم های هوشمند

دینامیک خودرو

وسایل پرنده بدون سرنشین

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
mhkhalesi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس