محمدحسین خالصی

درباره من

دکتر محمدحسین خالصی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی خودرو @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1401/12/27)

استنادات

21

h-index

2

i10-index

1

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1401/12/27)

استنادات

13

مقالات

2

h-index

2

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1392

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1392-1398

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

1385-1390

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک (رشته دوم: مهندسی هوافضا)

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

سیستم های کنترلی

مدلسازی دینامیکی

سیستم های هوشمند

دینامیک خودرو

وسایل پرنده بدون سرنشین

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تعیین مساحت طاقه های چرم طبیعی با استفاده از پردازش تصویر و زبان برنامه نویسی پایتون
اولین همایش ملی هوش مصنوعی و پردازش هوشمند(2022-08-31)
امیر حسین نیکروش, ^محمدحسین خالصی*
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشخیص کلمات گفتار با استفاده از منطق فازی
چهارمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2021-12-29)
^محمدحسین خالصی*
بررسی امکان جایگزینی دستگاه اندازه گیری مساحت چرم طبیعی (پا زنی) با استفاده از قابلیت های پردازش تصویر
اولین کنفرانس ملی فناوریهای صنعتی در مهندسی مکانیک(2021-11-03)
^محمدحسین خالصی*
طراحی و ساخت بستر آزمون برای مجموعه روتور گام ثابت بالگردهای بدون سرنشین
سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی(2022-09-10)
9811465003, ^محمدحسین خالصی*, ^محمد مهدی خطیبی, پوریا رشیدی
کاربرد یادگیری ماشین در خودروهای خودران
پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران(2022-09-06)
40011465003, ^محمدحسین خالصی*, زهرا مولائی نجف آبادی
طراحي كنترلر و رويت گر اغتشاش براي ربات بازويي جهت تعيين نيروي اعمالي در پنجه ربات
محمدزاده محمد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
System identification and robust attitude control of an unmanned helicopter using novel low-cost flight control system
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEE(2020)
^محمدحسین خالصی, حسن سالاریه*, محمود سعادت فومنی
Dynamic Modeling, Control System Design and MIL–HIL Tests of an Unmanned Rotorcraft Using Novel Low-Cost Flight Control System
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering(2020)
^محمدحسین خالصی, حسن سالاریه*, محمود سعادت فومنی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کنترل - فصل 2   (62 بار دانلود)
کنترل - فصل 1   (76 بار دانلود)
مکاترونیک 1 - مرور دینامیک   (54 بار دانلود)
مکاترونیک 1 - مرور استاتیک   (61 بار دانلود)
مکاترونیک 1 - مقدمه   (53 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 9   (146 بار دانلود)
دینامیک - فصل 6   (94 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 8   (131 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 7   (123 بار دانلود)
دینامیک - فصل 5   (122 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 6   (131 بار دانلود)
دینامیک - فصل 4   (128 بار دانلود)
دینامیک - فصل 3   (113 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 5   (173 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 4   (200 بار دانلود)
دینامیک - فصل 2   (158 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 3   (215 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 2   (222 بار دانلود)
دینامیک - فصل 1   (157 بار دانلود)
طراحی ساختمان شاسی - فصل 1   (238 بار دانلود)
مبانی برق 1 - فصل 1   (340 بار دانلود)
مبانی برق 1 - فصل 2   (295 بار دانلود)
مبانی برق 1 - فصل 3   (238 بار دانلود)
مبانی برق 1 - فصل 4   (256 بار دانلود)
مبانی برق 1 - فصل 5   (266 بار دانلود)
استاتیک - فصل 1   (191 بار دانلود)
استاتیک - فصل 2   (154 بار دانلود)
استاتیک - فصل 3   (166 بار دانلود)
استاتیک - فصل 4   (151 بار دانلود)
استاتیک - فصل 5   (136 بار دانلود)
استاتیک - فصل 6   (150 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
mhkhalesi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس